Giáo viên dạy qua Zalo - uy tín hơn

day them qua mang

Học tốt trực tiếp đã khó, tiếp thu qua mạng có thể phức tạp hơn. Ngoài ra quá trình giảng và học còn phụ thuộc vào tốc độ truyền mạng và nhiều yếu tố khác nữa. Do vậy những người tham gia học qua mạng đa phần là những các em khá, tiếp thu tương đối nhanh. Dạy thêm qua mạng không chỉ thịnh hành ở các nước phát triển mà đã bắt đầu hình thành tại các nước đang phát triển. Bài viết sau đây thể hiện góc nhìn về những khó khăn mà giáo viên dạy qua mạng hoàn toàn khắc phục được.